Adbluetank Bollaert
 
 
 

Wat is AdBlue?

AdBlue is een waterige ureumoplossing die gebruikt wordt om de NOx-uitstoot van zware dieselvoertuigen op chemische wijze terug te dringen. AdBlue is niet explosief, giftig of schadelijk voor het milieu en valt in de categorie ongevaarlijke stoffen.

AdBlueTank Bollaert voldoet aan de DIN V 70070 en aan de ISO- en CEFIC-regels, zodat gewaarborgd is dat het SCR-systeem van uw voertuig goed functioneert.

Wat is SCR-technologie?

SCR staat voor 'Selective Catalytic Reduction', wat inhoudt dat alleen NOx en geen andere geoxideerde stof in een speciale katalysator chemisch wordt gereduceerd tot stikstofgas en waterdamp.

De AdBlue wordt voor de katalysator in de uitlaat gespoten, waar ureum onder invloed van de hitte met waterdamp reageert zodat er ammoniak ontstaat. Met deze ammoniak wordt de schadelijke NOx omgezet in onschadelijk stikstofgas en waterdamp. Deze twee stoffen komen van nature in onze dampkring voor.

Wat zijn Euro IV en V?

De Europese Commissie stelt limieten vast voor de uitstoot van schadelijke en vervuilende stoffen, waaronder NOx en fijnstof, in haar Euro IV en V regelgeving. Deze regelgeving is bindend en stelt dat alle voertuigen zwaarder dan 3,5 ton beneden een maximum limiet dienen te blijven na de implementatie van de regelgeving. Euro IV is in oktober 2006 geïmplementeerd en geldt momenteel voor alle nieuwe voertuigregistraties binnen de Europese Unie. Euro V zal in oktober 2009 worden geïmplementeerd.

Waar kan ik AdBlue® kopen?

AdBlue kan door de chauffeur onderweg worden aangeschaft bij een truckstop, servicestation of bij een merkdealer. Het is ook mogelijk om een direkte aanvoer van AdBlue te laten verzorgen naar de thuisbasis van de transportonderneming. Op FindAdBlue.com kunt u zowel de dichtsbijzijnde AdBlue verkooppunten vinden alsmede meer informatie over het op de thuisbasis laten bezorgen van AdBlue. FindAdBlue.com heeft nadere informatie over meer dan 6000 AdBlue verkooppunten in heel Europa.

De prijs van AdBlue is weliswaar enigszins lager indien de voorraad in het groot wordt ingeslagen voor gebruik op de thuisbasis van de transportonderneming, dit kan er echter wel voor zorgen dat men tegen behoorlijke installatiekosten en materiaaltoeslagen aanloopt. Sommige vervoerders kiezen er dan ook om AdBlue onderweg bij te vullen indien nodig. Om deze reden wordt het bijvullen van AdBlue vaak opgenomen in de totale brandstofstrategie van ondernemingen.

AdBlue wordt door het SCR-systeem gebruikt in een verhouding die overeenkomt met 5% van de dieselconsumptie en de prijs is momenteel minder dan de helft van die van diesel per liter.

Vragen?

Contacteer ons vrijblijvend voor een oplossing op uw maat.

Spreek met een ervaringsdeskundige

U kan ons bereiken op