Adbluetank Bollaert

Wetgeving

Om de luchtvervuiling te verminderen, heeft de Europese wetgeving strengere eisen gesteld aan de emissies van dieselvoertuigen. Twee van de belangrijkste vervuilers zijn stikstofoxides (NOx) en fijnstof (Particulate Matter, PM).

In 1990 werd de eerste van deze wettelijke maatregelen, Euro 0, van kracht met NOx-grenswaarden van 14,4 en PM-grenswaarden van 1,1, beide gemeten in g/kwh. De huidige Euro III-norm, die sinds 2001 van kracht is, heeft deze grenswaarden verlaagd naar resp. 5 en 0,1 g/kwh.

De nieuwe Euro IV-norm, die vanaf 1 oktober 2006 van kracht wordt, verlaagt de PM met nog eens 80% naar 0,02 g/kwh en NOx naar 3,5g/kwh. In 2009 wordt de verplichte Euro V-norm van kracht met geen verdere vermindering van de PM-waarden maar wel met een verdere vermindering van NOx-waarden tot 2 g/kwh. Dit betekent dat één Euro 0-vrachtwagen dezelfde emissie heeft als 55 Euro IV- vrachtwagens.

Technologie

Pompsysteem AdBlueDeze drastische verminderingen vormen een enorme technische uitdaging voor motorfabrikanten, omdat verdere reductie van NOx in de motor niet samengaan.

Motorfabrikanten zijn daarom met twee belangrijke technologische oplossingen gekomen voor de reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen.

De eerste methode wordt EGR (Exhaust Gas Recirculation) genoemd. Hierbij wordt een bepaald percentage van het uitlaatgas gekoeld en teruggeleid naar de verbrandingskamer waar het op een lagere temperatuur wordt verbrand, zodat de vorming van NOx afneemt. Daarna wordt de uitstoot van fijne roetdeeltjes via een roetfilter in het uitlaatsysteem gereduceerd. Door de verbranding bij lagere temparaturen is het brandstofverbruik hoger.

Hoewel voor dit systeem geen extra toevoeging nodig is, kan deze technologie vanwege de benodigde koelcapaciteit niet gebruikt worden bij grotere motoren. Tevens zal door de verbranding van koolstofrijke uitlaatgassen de olie vaker moeten worden ververst. Op dit moment is er geen EGR-systeem, dat kan voldoen aan de Euro V-grenswaarden.

De tweede technologische methode is een nabehandelingssysteem van de uitlaatgassen dat SCR (Selective Catalytic Reduction) wordt genoemd. In dit systeem wordt door de efficiënte verbranding bij hogere temparaturen minder PM door de motor uitgestoten. De verhoogde uitstoot van de NOx uit de motor wordt door de katalysator in de uitlaat gereduceerd tot onder de limiet. De katalysator maakt gebruik van AdBlue. Deze wordt direct in de uitlaatgassen geïnjecteerd en zet via een chemische reactie in de katalysator schadelijk NOx om in onschadelijke stikstof en water. Het voordeel van dit systeem is dat het brandstof bespaart en er gemakkelijk aan de Euro V-grenswaarden kan worden voldaan. De dosering AdBlue bedraagt circa 4% van het dieselverbruik bij Euro IV, en circa 6% bij Euro V-voertuigen.

Vragen?

Contacteer ons vrijblijvend voor een oplossing op uw maat.

Spreek met een ervaringsdeskundige

U kan ons bereiken op